info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Stavby na cizích pozemcích

Návrat superficiární zásady do současného občanského zákoníku po více než šedesáti letech znamená odklon od chápání staveb jakožto samostatných věcí.

I když v souladu s uvedenou zásadou má být stavba pouhou součástí pozemku, přináší stávající úprava celou řadu výjimek, které jsou v praxi reprezentovány stovkami tisíc případů. Abychom mohli pojímat stavbu jakožto samostatnou věc na cizím pozemku, musíme nezbytně znát všechny současné výjimky v právní úpravě, díky kterým si takový právní osud stavba podrží. Jen tak se totiž můžeme vyvarovat chyb a omylů, často spojených s negativními důsledky, kdybychom například chybně považovali stavbu za samostatnou věc a takto s ní i nakládali, ačkoli by byla pouhou součástí pozemku.

Akreditace MV ČR: AK/PV-416/2019 a AK/VE-266/2019.


AKTUÁLNÍ TERMÍNY KONÁNÍ SEMINÁŘE A PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NALEZNETE ZDE

Tento kurz Vám můžeme připravit také na míru.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Detail popis kurzu

Komu je seminář určen: 

 • Úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy zodpovědným za správu majetku obcí.
 • Developery, pracovníky realitních kanceláří.
 • Majitele nemovitostí a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.
 • Zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi.

Struktura semináře:

 • Superficiární zásada (tj. zásada, že stavba je součástí pozemku)
 • Vymezení stavby ve smyslu občanskoprávním
 • Přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám včetně aktuální judikatury
 • Stavby na cizích pozemcích postavené před 1.1.2014. Stavby neoprávněné (tj. postavené bez právního titulu k pozemku). Stavby postavené na základě nájemní smlouvy a jiných obligačních institutů. Stavby postavené na základě smlouvy o zřízení věcného břemene.
 • Stavby na cizích pozemcích postavené po 1.1.2014. Stavby na cizích pozemcích postavené bez právního důvodu (komu patří, případná náhrada).
 • Přestavek (co je a co není přestavkem, právní režim).
 • Dočasná stavba
 • Právo stavby. Základní principy a povaha práva stavby. Vznik práva stavby, práva a povinnosti z práva stavby. Doba trvání práva stavby. Úplata za zřízení práva stavby. Zánik práva stavby.
 • Oprávnění vstupovat na sousední pozemek pro účely provádění stavby.

Lektor

JUDr. Adam Zítek, Ph.D., advokát a odborný asistent na Katedře občanského a pracovního práva na Vysoké škole finanční a správní, autor monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ a spoluautor učebnice Občanské právo hmotné. Závazkové právo. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005.

Zobrazit více

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace