Mgr. Jan Skoupý

Mgr. Jan Skoupý, zkušený lektor a advokát, který se profesně dlouhodobě zabývá správním právem, zejména kontrolním řízením a zastupováním v řízení o přestupcích. Rovněž se ve své praxi zaměřuje na správní řízení navazujícím řízením ve správním soudnictví. Své zkušenosti načerpal zejména v rámci svého působení v advokátní kanceláří AZ LEGAL.