Správní poplatky na úseku stavebního řádu

Seznamte se s vybranými otázkami na úseku stavebního řádu dotýkajících se problematiky podání, podnětů, lhůt a stížností, shrnutí obecných poznatků a řešení souvisejících otázek. Samostatně bude věnována pozornost právní úpravě veřejnoprávních smluv, správních poplatků a poskytování informací ve zmíněné oblasti.

Budou rovněž podány informace o nové právní úpravě poplatků na úseku stavebního řádu s účinností od 1. 7. 2023 a tyto vysvětleny s ohledem na nový proces dle nového stavebního zákona.

Webinář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů v uvedených oblastech, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci příslušné právní úpravy.

Akreditace MV ČR: AK/PV-182/2023 a AK/VE-95/2023.


Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR a pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. je cena osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak pro úředníky cenou konečnou.

Informace o školení

Detail popis kurzu

Komu je webinář určen: 

  • úředníkům a vedoucím úředníkům všech stupňů stavebních úřadů.

Struktura webináře:

  • Správní poplatky dle zákona o správních poplatcích – položky 17-20 jeho přílohy, vazba na daňový řád.
  • Podání x podnět – úprava dle správního řádu s vazbou na stavební zákon, aktuální judikatury, vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
  • Lhůty – procesní a hmotněprávní, navrácení v předešlý stav.
  • Zastupování – opatrovník, na základě plné moci – právní úprava, judikatura.
  • Doručování – právní úprava, judikatura.
  • Stížnosti dle § 175 správního řádu – stížnost x jiné prostředky ochrany podle správního řádu.
  • Veřejnoprávní smlouvy – úprava dle správního řádu, ustanovení § 78a a § 116 stavebního zákona, vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
  • Poskytování informací na úseku stavebního řádu – souhrnný přehled aktuální právní úpravy včetně procesního způsobu vyřízení žádostí o poskytnutí informace, důvody pro odmítnutí žádostí o poskytnutí informace, se zaměřením na poskytování informací ze správních spisů.

Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat. Školení probíhá prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy. 

Aktuálně vypsané termíny