info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Nejbližší termíny školení

Řadit dle termínu:

Šijeme

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Na míru

Příprava vzdělávacího programu – společně provedeme analýzu vzdělávacích potřeb a stanovíme cíle programu. Zjistíme aktuální znalosti a dovednosti cílové skupiny se zaměřením na stanovení rozdílu mezi jejich současnou a požadovanou úrovní.

Lektorský tým – na základě zjištěných požadavků a cílů pro vás vybereme vhodného lektora. Spolupracujeme s opravdovými experty v oboru, což je zárukou kvalitního a v praxi využitelného vzdělávacího programu.

Kompletní realizace – zajistíme vhodnou lokalitu pro konání akce, nebo přijedeme až za vámi. Postaráme se o veškerý servis a to od dopravy účastníku, přes catering až po tlumočení. Samozřejmostí je dodání studijních materiálů a dalších potřeb v té nejvyšší kvalitě. Vyjdeme vám vstříc i s neobvyklými požadavky.

Zpracování zpětné vazby s doporučením dalšího rozvoje – komplexní hodnocení vzdělávací akce z hlediska efektivity a budoucího zvýšení kvality.

Poptat seminář

Všechna témata

Katastr nemovitostí – aktuálně a prakticky

Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem. Školení pro úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, zejména krajů a obcí s rozšířenou působností, zabezpečující agendu, která se dotýká katastru nemovitostí a činnosti katastrálních úřadů.

Předpisy zřizovatelů školských příspěvkových organizací

Cílem školení je zasadit dosavadní znalosti a dovednosti účastníků v oblasti zřizování škol a školských zařízení do souvislostí s platnou legislativou a příklady dobré praxe a současně upevnit jejich postoje k dodržování právního rámce vztahů zřizovatel – příspěvková organizace.

Občanské průkazy a cestovní doklady – aktuálně

Cílem vzdělávacího programu je seznámit posluchače s problematikou občanských průkazů a cestovních dokladů s akcentem na novinky a aktuality v dané problematice. Cílem  je rovněž poukázat na praktické zkušenosti. Úředníci obcí s rozšířenou působností vykonávající činnosti dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Cílem kurzu je poskytnout aktuální informace ke vztahu správního řádu a stavebního zákona a upevnit znalosti v základních zásadách činnosti správních orgánů, účastníků řízení, úkonů účastníků a průběhem řízení v prvním stupni. Účastníci budou seznámeni s aktuálními judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon a metodikou MV a MMR.

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Představení zákona o obcích a zákona o úřednících ÚSC v uceleném pojetí, a to s ohledem na každodenní praxi úředníků ÚSC. Cílem kurzu je prohloubení a upevnění znalostí úředníků v oblasti těchto pro ÚSC základních norem, a to prostřednictvím příkladů z praxe.

Vzděláváním to nekončí

Se vzdělanými zaměstnanci stojí a padá prosperita každé firmy, ale bez stmeleného a přátelského kolektivu to také nejde. Zažijte se svým týmem nezapomenutelnou teambuildingovou akci, která vás sblíží! Ať už si budete chtít zasportovat, nebo odpočinout, my vše naplánujeme a připravíme. Propojte příjemné s užitečným.

  • kreativní aktivity
  • večerní zábava
  • wellness odpočinek
  • adrenalin a sport
  • gastronomické zážitky
  • poznávací zájezdy

“Vědomosti je nutné
neustále doplňovat,
zkvalitňovat, podceňovat
a zvyšovat nebo se vytratí”

Peter F.Ducker

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace